Sverre Fjellheim

Sverre Fjellheim (f. 1937) har arbeidet med dokumentasjon, forskning og formidling av samisk kultur og historie i mer enn 40 år.

Han har vært ansatt som forsker ved Nordisk samisk institutt i Kautokeino, som konservator og daglig leder av ved Saemien sijte, sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa og ansvarlig for forvaltning og vern av samiske kulturminner ved Sametinget, avdeling Snåsa. Han har skrevet flere bøker og en rekke artikler om samisk kultur og historie, og initierte og redigerte bokserien Åariel- saemieh, Samer i sør i flere år. Av større arbeider kan nevnes bøkene Samer i Rørostraktene (1999), og Gåebrien sijte – en sameby i Rørostraktene som kom ut i 2012. I 2016 ble han tildelt Røros kommunes kulturpris, og i 2018 fikk han Sørsamisk kulturpris. I 2019 ble han utnevnt som Honorari Doctor of Education ved The World Indigenous Nations.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

0