Kristian Firing

Kristian Firing, f. 1969 i Bergen, er bosatt i Trondheim. Han er førsteamanuensis i rådgivningsvitenskap ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han har bakgrunn som lederutvikler i Forsvaret og avla en doktorgrad i 2011 ved NTNU, om utdanning og refleksjon i ekstreme situasjoner.

Hans forskningsområder inkluderer lederutvikling, erfaringsbasert læring, kunstbaserte metoder, refleksjon, debriefing, veiledning, skriving, sosialpsykologi, sport blant flere.

Firing er for tiden involvert i forskningsprosjekter om veiledning i kriser, teater som prosess i lederutvikling, kreativt skrivelaboratorium for høyere utdanning, samt frihet og kjærlighet som filosofi for læring

I 2017 ga han ut boken Nøkkelen til akademisk skriving: Øvelse gjør mester sammen med Frode Moen, Orkana Akademisk. Veiledning i Kriser – 52 øyeblikk som har forandret liv er skrevet sammen med Kåre Inge Skarsvåg, Orkana Akademisk 2023.

Foto: Berre Foto

0
Kåre Inge SkarsvågLaila Lanes - foto Ole Magnus Rapp