Håvard Dahl Bratrein

Håvard Dahl Bratrein, f. 1933 i Karlsøy, er bosatt i Tromsø. Bratrein har gitt ut boka Høvding, jarl og konge Nord-Norges politiske historie i vikingtid  Ei annerledes fortelling, Orkana Akademisk 2018.

Håvard Dahl Bratrein er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1970, med fagene historie, arkeologi og etnologi. Han arbeidde perioden 1971–2000 ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet som konservator/amanuensis, videre som professor og professor emeritus fram til 2017.

Bratrein har forskningsmessig særlig arbeidd med nordnorsk historie og folkeliv, knytt til fleire større forsknings- og dokumentasjonsprosjekt, som “Varanger-prosjektet” NAVF 1973–74, “Sjøfuglprosjektet” NAVF 1975–78, “Helgøyprosjektet” NAVF 1975–78, “Kvenprosjektet” NAVF 1982–86 og 1988–90, “Arkitekturprosjektet” 1990–96, “Kulturminneprosjektet i Nord-Toms og Vest-Finnmark” 1993–2000. Håvard Dahl Bratrein har hatt en rekke studieopphold i utlandet, blant annet for å studere eldre tiders kulturminner.

Hans litterære produksjon er omfattende og variert, med stor vekt på det populærvitenskapelige. Hovedverket er Karlsøy og Helgøy Bygdebok i fire bind 1989–94.

Foto: Sveinulf Hegstad

 

 

0