Rita Johansen

Rita Johansen har sitt daglige arbeid tilknyttet Vegaøyan Verdensarv som daglig leder i Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv. Hun har bl.a. utdannelse som journalist og natur- og kulturformidler og har tidligere arbeidet i mange år som journalist og fotograf. Rita Johansen har skrevet boka Vegaøyan verdensarv – en kulturhistorisk reisebok, 2009, sammen med Inga E. Næss, som kom i ny oppdatert versjon i 2013. I 2010 kom bokai engelsk oversettelse av Robert Ferguson med tittel The Vega archipelago.

Foto: Hanne Pernille Andersen

0