Bjørn Sverre Hol Haugen

Bjørn Sverre Hol Haugen (f. 1972) er ph.d. i kulturhistorie og arbeider som førstekonservator NMF ved Anno museum og førsteamanuensis II i kulturhistorie/museologi ved Universitetet i Oslo. Haugen har publisert artikler og bøker om mange kulturhistoriske emner, med drakt og tekstil som de mest omfattende.

Forholdet mellom gjenstander og mennesker står sentralt i forskningen hans, ofte med historiske innfallsvinkler.

Forfatteren har bidratt med et kapittel i boken En trængslernes historie. En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen. Orkana Akademisk 2019.

0