Lena Ingilæ Landsem

Lena Ingilæ Landsem er født og oppvokst på Bugøynes i Øst-Finnmark. Hun ga ut Barentsregionens tilblivelse – en studie av regionale initiativ på Orkana Akademisk, 2013. Boka bygger på hennes mastergradsoppgave. Motivasjonen bak dette arbeidet var å få bredere kjennskap til de politiske prosessene som pågikk i hennes område på 1980-tallet da hun selv var barn og å gjøre denne kunnskapen kjent for dagens politikere som skal samarbeide over grensene i nord. For tiden skriver hun på en doktoravhandling i historie ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Temaet er samisk og kvensk forskningshistorie ved Universitetet i Tromsø. Landsem er utdannet lektor og har spesielt interesse for formidling og undervisning for barn og unge.

Foto: privat

0