Caroline Serck-Hanssen

Caroline Serck-Hanssen er doktor i kunsthistorie. Hun har bakgrunn som museumskonservator, og har blant annet arbeidet som prosjektleder for Pomormuseet i Vardø. Serck-Hanssen har også vært kulturattaché ved den norske ambassaden i Moskva. Blant hennes spesialfelt inngår norsk-russiske forbindelser og den ortodokse kirke. Hun har skrevet en rekke artikler og bøker om kunst- og kulturhistoriske emner, og er en aktiv formidler og foredragsholder.

Boka Helgen i grenseland – arven fra Trifon av Petsjenga kom på Orkana i 2017.
Foto: Boriss Jonicenoks

 

0