Vi er alltid interessert i gode bokideer og ferdige manuskripter for vurdering.
Orkana forlag gir ut sakprosa og skjønnlitteratur for barn, ungdom og voksne.
I tillegg har vi en egen avdeling for akademisk litteratur ved Orkana Akademisk.
Vi gir også ut bøker på oppdrag fra enkeltpersoner og organisasjoner/bedrifter.

Ta gjerne kontakt med oss per e-post med kontaktinformasjon og en presentasjon av prosjektet:

forlegger Elisabeth Johansen elisabeth.johansen@orkana.no eller redaktør Marcus Bøhn marcus.boehn@orkana.no

Sendes manuskriptet digitalt bes det sendt til post@orkana.no. Utskrift av fullstendige manuskripter sendes per brev til forlagets kontor i Oslo for vurdering. Send ikke originalmateriale, kun kopier.

Vi prøver å svare innen ca 6–8 uker, men i travle perioder kan det ta noe lengre tid. Du vil få skriftlig svar per e-post.

Vi ser fram til å høre fra deg.

0