Anne-Lise Thoresen

Anne-Lise Thoresen (f. 1955) er jordmor og ansatt som førstelektor ved masterprogrammet i jordmorfag, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til å utvikle læringsarenaer som fremmer studentens aktivitet, evne til kritisk refleksjon og utvikling av profesjonell kompetanse. Thoresen er engasjert i forskning og samarbeid med jordmorutdanningens praksisfelt, tverrfaglig og internasjonalt samarbeid.

Anne-Lise Thoresen bidrar i tre kapitler i boka Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning, Orkana Akademisk 2020, der hun også er medredaktør sammen med Bente Norbye.

Foto: Privat

0
Oddfríða Marna Rasmussen