Even Arntzen

Even Arntzen (f. 1962) er professor ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han har vært litteraturvitenskaplig ansatt siden 1989. Arntzen har hatt et livslangt forhold til Knut Hamsuns forfatterskap, og har publisert en rekke artikler og redigert et titall bøker om Hamsuns diktning. Siste utgivelser: Hamsun i Vesterålen (2012) og Hamsun i Tromsø VI (2016). Arntzen har også vært styreleder for Hamsun-Selskapet i tolv år (2000–2012). I tillegg har han vært kritiker i dagspressen, og har utgitt en roman, Veien mot Ngàje Ngài (2002). Even Arntzen gir ut Hamsuns verden. Opprør, skapelse og sirkulasjon. Fra Ibsen til Knausgård på Orkana Akademisk 2019.

Foto: Terje Fagerbakk

0
Lill-Karin Elvestad Foto Dag A Larsen