Lisa Bostwick

Lisa Gay Bostwickhar gitt ut boken Fortidskunst i Nordland /Ancient art in Nordland, Orkana1998.

Boken omhandler helleristninger som kunstuttrykk. Utgivelsenble gjort i samarbeid med Nordland fylkeskommune.

 

 

 

 

0