Fagpressen 125 år

kr 399

Produktnummer: 9788281045750 Kategorier: , ,

Tone Kristin Aker og Paul Bjerke (red.)
Bokmål / innbundet/ 336 s / Orkana Akademisk 2023
Design: DesignBaltic

Organisasjonen Fagpressen ble stiftet som Den Norske Fagpresses Forening i 1898, og er en av medie-Norges aller eldste organisasjoner. Denne boken er både et festskrift i anledning 125-årsjubileet og en forskningsantologi.

Festskriftet hyller jubilanten, som etter generasjoner med hardt arbeid, både innad blant medlemmene og utad mot de andre presseorganisasjonene og myndighetene, har gjort fagpressen til en naturlig, respektert og viktig del av pressen og journalistikken.

Antologi-delen består av åtte selvstendige bidrag til forskningsbasert kunnskap om fagpressen, som er et lite undersøkt felt. I kapitlene drøftes fagpressen blant annet i et feltteoretisk og profesjonsanalytisk perspektiv. Bidragene presenterer presseorganer, redaktører og journalister, diskuterer innovasjoner, pengestrømmer og forholdet til statlige støtteordninger.