Blindsoner og mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier

kr 349

Produktnummer: 9788281043596 Kategorier: ,

Birgit Røe Mathisen og Lisbeth Morlandstø (red.)
Design: DesignBaltic
Bokmål/Heftet/s.336/Orkana Akademisk 2019

Mediestrukturen i Norge er desentralisert, med mange lokale og regionale medier. Det er lett å mene mye om lokal­­­­journalistikk; både å bejuble dens viktighet og kritisere den for å inneholde mange trivialiteter. Forfatterne i denne boka tar for seg en rekke sider ved den lokale og regionale journa­listikken, slik som dekningen av arbeids­livet, kilde- og billedbruk, nettjournalistikk og kjønns­representasjonen i mediene. Hvilke deler av samfunnet omtales, hvem kommer til orde, og hvem mangler en stemme i den lokale medieoffentligheten? Hvordan bidrar de lokale og regionale mediene til mangfold, og hvilke blindsoner og medieskygger finner vi?
Boka er basert på forskningsprosjektet Blindsoner og mangfold – det lokale medielandskapet i Norge, som består av intervjustudier og en innholdsanalyse av 24 lokale og regionale medier. Seks forskere fra forsknings­gruppa for journalistikk ved Nord universitet har gjennom­­ført prosjektet. Bokas redak­­­tører er førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen og professor Lisbeth Morlandstø.