Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet

kr 295

Produktnummer: 9788299639309 Kategori:

Svein Loeng mfl.

Gjennom Kompetansereformen og endringene i arbeidslivet i det som ofte kalles den nye økonomien har læring for voksne kommet i et sterkt fokus. I denne sammenheng er det viktig å samle, systematisere og formidle erfaringer og fag som tar voksne i en læringssituasjon på alvor. Dette er tema for denne boken. Læring og utvikling hos voksne behandles på et bredt plan, og en ser nærmere på forutsetninger og modeller for voksnes læring. Boken drøfter også hvordan en best kan tilrettelegge dette i en arbeidssituasjon, i en kurssituasjon og andre naturlige læringssammenhenger.