Uten 1814 er du fortapt?

kr 295

Produktnummer: 9788293003038 Kategori:

Hans Petter Hermansen
Heftet / 2010 / Bokmål

Uten 1814 er du fortapt? tar oss med gjennom forhistorie, middelalder og unioner fram til vår egen tids politiske system. Grunnlaget for Norge som stat ble lagt i middelalderen, med Magnus Lagabøters landslov fra 1274 som en viktig milepæl. Bokens forsidebilde viser Konvensjonsgården i Moss, der grunnlovsverket fra Eidsvoll i 1814 ble sikret. Dette ga gode vekstbetingelser for politisk demokrati, og i 1905 ble Norge en helt suveren stat. Den parlamentariske og konstitusjonelle utviklingen følges helt fram til i dag. Hans Petter Hermansen er cand.philol. fra Universitetet i Oslo med fagene historie, statsvitenskap og tysk. Han er førstelektor i samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold og har arbeidet i lærerutdanningen i 33 år. Hermansen har tidligere utgitt en bok om den norsk-tyske normaliseringsprosessen etter Annen verdenskrig (Universitetsforlaget 1980).