Trætte mænd

kr 299

Produktnummer: 9788281042537 Kategorier: ,

Arne Garborg
Med etterord av Eivind Tjønneland

Omslagsdesign: DesignBaltic
Norsk/ innbundet / s. 348 / Orkana Akademisk 2016


Se en smakebit av boka her.

Beskrivelse

Gabriel Gram er litt av en bohem, men samtidig bundet av borgerlige konvensjoner. Lengselen etter kvinnen går i ett med lengselen etter religion og mystikk. Romanen, som er den eneste Garborg skrev på bokmål, ble til i en tid da Garborg hadde sin Nietzsche-raptus. Trætte mænd er en bok om livssyn og idebrytninger, sjelelig oppløsning og livsangt. Romanen er også et tidsdokument og inneholder en rekke psykologiske analyser.

Trætte Mænd er den eneste romanen Arne Garborg skrev på bokmål, noe som kanskje har bidratt til bokens neglisjerte rolle i et ellers nynorsk romanlandskap. Boken er også, i tillegg til debuten Ein fritenkjar, den eneste romanen av Garborg der førsteutgaven ikke har kommet i nyutgivelse siden førstegangsutgivelsen i 1891. Vi ønsker med denne utgivelsen å relansere og tilgjengeliggjøre en neglisjert del av Garborgs forfatterskap og norsk litteraturhistorie, nøyaktig 125 år etter lanseringen av førsteutgaven.

Boken er en av Norges første modernistiske romaner og et av våre viktigste bidrag til dekadanse-litteraturen som var en viktig del av nordisk og europeisk 1890-tallslitteratur. På mesterlig vis håndterer Garborg temaer som åndelig forfall og meningstap, seksualitet, kjønnsroller, tungsinn og desperasjon. Romanen er nyskapende også formmessig, der den bryter med realismens og naturalismens linære strukturmønster, og fremstilles som hovedpersonens dagboknotarer.

Eivind Tjønneland har skrevet et omfattende etterord til boken. Tjønneland er professor i nordisk språk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og er en av landets fremste litteraturvitere.


Se en smakebit av boka her.