To prosent norsk – refleksjoner rundt etnisitet, identitet og fornorskningsprosessens konsekvenser i nord

kr 399

Produktnummer: 9788281045316 Kategorier: ,

Laila Lanes
Bokmål / innbundet / 288 s / Orkana 2022
Design: DesignBaltic

Boka To prosent norsk – refleksjoner rundt etnisitet, identitet og fornorskningspolitikkens konsekvenser i nord er et resultat av flere års slektsforskning som viste Laila Lanes en historie hun kjente lite til. Ny informasjon om familiens bakgrunn og om historien i nord, særlig Nord-Troms og Finnmark, satte i gang refleksjoner om hvorfor det var blitt slik. Ingen hadde snakket om den kvenske fortida i familien, i bygda og rundt Lyngenfjorden. At farfaren til Lanes snakket det fremmede språket kvensk, eller finsk som de kalte det, hadde alltid vært en gåte for henne. Hvor hadde han lært det? For henne ble denne gåten et symbol på den fortielsen som har preget det kvenske folket.

Den kvenske/norskfinske historien i nord har på grunn av fornorsknings­politikken blitt usynliggjort helt frem til nyere tid, også lenge etter at den offisielle politikken var avsluttet. Kvenene ble det usynlige folket som ingen visste noe særlig om – selv ikke deres etterkommere. I dag er flere og flere bevisst sin egen families historie og vil vite mer om det utryddingstruede språket og den særegne kulturen. Parallelt med fortellingen om sin egen kvenske familiebakgrunn legger Lanes frem en omfattende fremstilling av kvenenes historie i Norge og Skandinavia.

Laila Lanes er journalist og har arbeidet i NRK siden 1987 både med nyheter og dokumentarprogrammer. Hun var med på etableringen av NRK Kvensk, som er NRKs digitale tilbud til det kvenske/norskfinske folket. Lanes er fra Furuflaten i Lyngen, men bor i Tromsø.