Tilpasset opplæring i en lærende skole

kr 270

Produktnr: 9788299639316 Kategori:

Roald Jensen

Denne boken beskriver hvordan tilpasset opplæring forstås og praktiseres i skolen. Videre drøftes begrepet og settes i sammenheng med de oppgavene skolen skal løse på individgruppe- og skolenivå. Det hele settes inn i en modell for å utvikle tilpasset opplæring i skolen.

Forfatter Roald Jensen er utdannet cand. polit. med hovedfag i spesialpedagogikk. Han har arbeidet i grunnskolen, PPT og som avdelingsleder og spesialpedagogisk konsulent i det statlige støttesystemet. De siste årene har han vært ansatt ved Senter for kompetanseutvikling ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning, og har utviklingsarbeid i skolen og tilpasset opplæring som spesialfelt.