Tekstiler i Troms – en kvinnehistorie

kr 399

Produktnummer: 9788281044586 Kategori:

Torunn Sedolfsen
Bokmål/innbundet/388s/Orkana 2020
Sats: DesignBaltic

Tekstiler i Troms handler om tidligere tiders økologiske produksjon av tekstiler, med håndverk og arbeidstradisjoner som har forsvunnet. I tiden med selvhusholdning var veving i heimen nødvendig for å skaffe stoff til folks klær og utstyr i huset. Dette håndverket ble imidlertid gradvis fortrengt av industrialisering og automatisering av tekstilproduksjonen. 

Heimevevde stoff, kvaliteter og design for forskjellig bruk presenteres og illustreres ved hjelp av tegninger, foto og rekonstruksjoner. I tillegg gjennomgås produksjonsprosessene og tøyprøver av bevarte tekstiler. Denne førindustrielle tekstilproduksjonen utgjorde en betydelig verdi og kan sees som en skjult økonomisk virksomhet. I 1860-årene besøkte kulturforskeren Eilert Sundt det samme området i Berg og Torsken som mesteparten av tøyprøvene kommer fra. Forfatteren presenterer den lokale håndverkskulturen gjennom Sundts møter og følger utviklingen de neste hundre årene. 

Historisk kunnskap er viktig. En allmenn håndverkskunnskap kan gjenvinnes, vitaliseres og komme til nytte i ei tid der behovet for mer økologisk produksjon og kortreiste, varige tekstiler er på veg tilbake. 

Torunn Sedolfsen er vokst opp i Tromsø og har lektorutdanning i kunstfag/formgiving fra Statens lærerhøgskole i forming i Oslo.

https://www.nordnorskdebatt.no/ny-bok-for-alle-med-interesse-for-folkelig-livsstil-kultur-og-historie/r/5-124-95689