Profesjonell presentasjonsteknikk

kr 199

Produktnummer: 9788299639361 Kategori:

Glenn-Egil Torgersen

Denne boken er skrevet for alle som ønsker å bli bedre til å formidle sitt budskap. Det kan være ledere, politikere, talere, forelesere, lærere, instruktører, studenter og andre som i sitt arbeid eller på sin fritid holder foredrag, brifer, møter, taler eller tilsvarende formidlingsbaserte aktiviteter. Profesjonelle presentasjonsteknikker passer spesielt for de som skal fremføre tyngre resonnementer for eksempel i forbindelse med lederorienteringer, prosjekter/avhandlinger, politiske appeller og for instruktører/ledere som skal formidle i fag og risikoutsatte yrker hvor presisjon og tydelighet er nødvendig for sikkerhet og pålitelighet.

Boken er utviklet med basis i kognitiv pedagogikk, men har sitt tyngdepunkt i praksishverdagen til formidlere. Det skal derfor mye til at du ikke finner teknikker som passer deg og ditt virke i denne håndboken.

Forfatter Glenn-Egil Torgersen har lang erfaring innen formidling, både som foreleser, kursutvikler og forsker. Han er selv kjent for å holde svært engasjerende presentasjoner med bruk av avanserte presentasjonsteknikker. Torgersen arbeider til daglig ved Forsvarets Skolesenter, ved Akershus og Fredriksten festning, og har mange publikasjoner bak seg, blant annet bøkene Læring med IT (1999), IKT som pedagogisk hjelpemiddel og IKT i fjernundervisning (2000), Voksenpedagogikk i kompetansesamfunnet (2001) og Forskningsmetode i IKT-pedagogikk (2004).