Praksis- og profesjonskunnskap i utdanning av barnehagelærere

kr 299

Varenummer: 9788281042551 Kategori:

Anne Marit Valle og Jarle Sjøvoll (red.)

Bokmål/heftet /2015
Design/omslagsdesign: InPrint

Beskrivelse

Den nye barnehagelærerutdanningen tok opp de første studentene høsten 2013. Utdanningskategorien førskolelærer faller nå bort og erstattes med betegnelsen barnehagelærer. Seks kunnskapsområder erstatter den gamle faginndelingen fra førskolelærerstudiet.
I denne boken diskuteres kunnskapsområder som er i endring i forbindelse med oppbyggingen av den nye utdanningen. Forfatterne tar særlig tak i:

  • Danning
  • Digitalisering
  • Forskningsbasert læring
  • Praksis
  • Profesjon

Boken gir flere eksempler på fornyelser som følge av behovet for endring i barnehagens virksomhet, blant annet konsekvenser av digitaliseringsalderen i barnehage som i hjem og samfunn.