Ottars verden. En reiseberetning fra 800-tallet

kr 399

Produktnummer: 9788281043312 Kategorier: ,

Inger Storli
Design: DesignBaltic
Innb., illustrert, 143s
Orkana Akademisk 2018


Se en smakebit av boka her.

Ottars var en mann fra Hålogaland som en gang på slutten av 800-tallet besøkte kong Alfred den store av Wessex. Der fortalte han om livet i nord og om steder han hadde besøkt. Ottars beretning ble skrevet ned og føyd til et historieverk som kong Alfred fikk oversatt fra latin til gammelengelsk.

Ottars beretning er i dag en av vikingtidens mest sentrale og siterte kilder. Forskere har først og fremst festet seg ved opplysninger om Ottars gårdsdrift, inntektskilder og formue. I denne boken er perspektivet et annet. Forfatteren tar leseren med i kjølvannet hans på reiser Ottar foretok både i Hålogaland og til områder utenfor.

Hva preget tiden Ottar levde i, områdene han passerte og stedene han besøkte?

Hva kan han ha sett og lært underveis, og ikke minst, hva var de samfunnsmessige konsekvensene når reisende av Ottars støpning vendte hjem?

Forfatter Inger Storli er professor i arkeologi ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet.