OA: Identities, Ethnicities and Borderzones: Examples from Finnmark, Northern Norway

Kategori:

Kjell Olsen
Design/omslagsdesign: Passion&Prose

DOI: https://doi.org/10.33673/OOA20191

Beskrivelse

Boka bygger på Kjell Olsen doktorgradsavhandling ved samme navn; Identities, Ethnicities and Borderzones: Examples from Finnmark, Northern Norway, og belyser hvordan institusjonaliseringen av en samisk etno-politikk påvirker forståelsen av individuell identitet i kyst- og fjordstrøk i Finnmark. Analysen tar utgangspunkt i hvordan offentlige og andre institusjoner viderefører et syn på det samiske som klart avgrensbart fra en norsk kultur. I hovedsak skjer denne videreføringen ved hjelp av emblematiske symboler som har sitt utgangspunkt i en samisk reindriftskultur knyttet til indre strøk av Finnmark. Dermed blir denne formen for offisiell videreføring av samiskhet ofte stående i kontrast til lokal kultur på kysten og i fjordstrøkene av Finnmark.

Presentation in English
The author analyses identity processes and politics in Finnmark. The book covers a period from the early 1990’s to the first years of the new millenium, a period characterized by the Saami cultural revival and the Norwegian State’s recognition of the Saami as an indigenous ethnic group with certain political rights. With references.

Identities, ethnicities and borderzones. Kjell Olsen (PDF)

Identities, ethnicities and borderzones. Kjell Olsen (E-BOK)

Identities, Ethnicities and Borderzones