OA: Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning

Produktnummer: 9788281044937 Kategori:

Anne-Lise Thoresen og Bente Norbye (red.)
Bokmål / Orkana Akademisk 2020
Omslag og illustrasjoner: Reibo

https://doi.org/10.33673/OOA20212

Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning (e-bok)

Forskning og kunnskapsutvikling i helsefaglig profesjonsutdanning (PDF)

Bente Norbye og Anne-Lise Thoresen

Kapittel 1: Innledning

Marlene Bruun Lauridsen

Kapittel 2: Læring i sirkel

Anne-Lise Thoresen og Heidi Elvemo

Kapittel 3: Reflekterende team, en lærings- og veiledningsmetode i jordmorutdanningen

Beate Ytreberg

Kapittel 4: Medstudentundervisning og -læring: et emosjonelt perspektiv

Trond Eriksen

Kapittel 5: Teaterets pedagogiske muligheter – i regi av Bakhtins dialogforståelse

Catrine Buck Jensen, Ole Johan Olsen og Bente Norbye

Kapittel 6: Teknologistøttet ferdighetstrening for sykepleierstudenter i desentralisert utdanning

Catrine Buck Jensen

Kapittel 7: Utvikling av nettbasert diskusjonsforum for veiledning av sykepleierstudenter i praksisstudier

Rigmor Furu

Kapittel 8: Pedagogiske betraktninger rundt utvikling av en digital læringsressurs

Rigmor Furu

Kapittel 9: Studentenes erfaringer fra deltakelse i en digital læringsressurs om tverrprofesjonelt samarbeid

Rita Jentoft

Kapittel 10: Viten skapt gjennom fleksibel læring

Bente Norbye

Kapittel 11: Tverrprofesjonell praksis utfordrer samarbeidet mellom helsefagstudenter

Nina Bøhle Cheetham

Kapittel 12: Tverrprofesjonell praksis, læring og samarbeid – forståelse av egen og andres rolle i læringsprosessen

Trond Eriksen

Kapittel 13: Innovasjon som tverrprofesjonell samarbeidslæring

Anne-Lise Thoresen and Helle Tvorup Andersen

Kapittel 14: Midwifery students’ development of professional competences: A Nordic educational collaboration

Bente Norbye and Nina B. Cheetham

Kapittel 15: The Innovative Learning Institute for Circumpolar Health