Nordens plass i middelalderens nye Europa

Produktnummer: 9788281041547 Kategorier: ,

Lars Ivar Hansen, Richard Holt, Steinar Imsen, Einar Niemi (red.)

Omslagsdesign: Trygve Skogrand/ www.passionandprose.comBokmål, nynorsk, engelsk, dansk, svensk, islandsk/heftet/ 169 s./ 2011

Beskrivelse

Hva kjennetegnet utviklingen av statsmakt og styringsformer i de ulike delene av Norden i middelalderen og fremover i tidlig nytid? Hva slags maktstrukturer og samarbeidsformer ble etablert innenfor det politiske rom som Norden utgjorde? I hvilken grad var endringene uttrykk for generelle europeiske prosesser? Hvilke følger fikk endringene for lokal samfunnsomdanning i de enkelte regioner? Det er blant annet disse temaene denne boka belyser gjennom en rekke artikler som drøfter forskjellige emner, men har som felles utgangspunkt at de nærmer seg utviklingen fra et transnasjonalt perspektiv.