Musikk, folk og landskap

kr 299

Produktnummer: 9788281042735 Kategorier: ,

Redaktører: Paal Fagerheim og Ove Larsen
Norsk/svensk /heftet/illustrert 256 sider
Design: DesignBaltic

Orkana Akademisk 2015


Se en smakebit av boka her

Pressemelding på BrandoPress ligger her

Beskrivelse

Denne boken belyser ulike musikkpraksiser i nordområdene. Bidragene i artikkelsamlingen kommer fra norske og svenske forskere innen musikkvitenskap og spenner fra forskning på nyere samisk musikk, rock, rap, reggae til folkemusikk.

  • Når kom egentlig The Beatles til Korgen?
  • Er Nord-Norge og Nord-Sverige preget av mer musikalsk kreativitet enn sentrale strøk?
  • Hva betyr verdensmusikksjangeren for sørsamisk identitet?
  • Kan man spille samisk musikk, uten å være same?
  • Hvorfor blir rap og reggae ofte knyttet til Bodø?
  • Hva er sammenhengen mellom følelser av vemod og nordsvensk populærmusikk?

Alle disse spørsmålene berøres og diskuteres i denne boken, i tillegg til andre tema. Det gis ingen entydige svar, men sammenhenger mellom musikk og geografi er sentralt for mange av tekstene.

Paal Fagerheim er professor i musikkvitenskap ved Nord universitet, Campus Nesna og har hovedsakelig populærmusikk og musikkantropologi som forskningsfelt.

Ove Larsen er professor i musikkvitenskap ved Nord universitet, Campus Nesna og underviser i musikkvitenskap ved samme institusjon. Larsen har vært spesielt opptatt av nordnorsk folkemusikk.


Se en smakebit av boka her
http://issuu.com/orkana/docs/musikk_folk_og_landskap

 

Pressemelding på BrandoPress ligger her:
http://brandopress.no/press-release/90-ny-bok-fra-orkana