Museale tilstander – en konservativ kritikk av norsk museumstenkning

kr 299

Produktnummer: 9788281045125 Kategorier: ,

Et debattskrift
Petter Snekkestad
Bokmål / innbundet / 152 s / Orkana 2022
Design: DesignBaltic

Er det museenes oppgave å være politiske aktører som diskuterer dagsaktuelle problemstillinger? Hvorfor skal museene drive med dialog?

Museale tilstander hevder at institusjonens oppgave er å frembringe og formidle historisk kunnskap. De siste 25 årene har imidlertid museene fått et sosialt mandat – de skal ha en aktiv samfunnsrolle. De skal også fremme inkludering, mangfold og demokrati. Forbedringen av samfunnet har blitt en del av museenes selvbilde. 

Denne boken stiller spørsmål ved sentrale offisielle dokumenter som styrer norsk museumspolitikk. Den tar også for seg museenes selvkritikk og selvrefleksjon rundt egen samfunnsrolle, som forfatteren i stor grad mener har utartet seg i en banal og intetsigende retning.

Petter Snekkestad (f. 1979) er direktør ved Varanger museum. Han er utdannet arkeolog ved Universitetet i Oslo.