Landnåm fra nord

kr 299

Produktnummer: 9788281042100 Kategorier: ,

Utvandring fra det nordlige Norge til Island i vikingtid
Alf Ragnar Nielssen
Bokmål / heftet, 220s/2019 ny utgave
Gjennomillustrert
Design/omslagsdesign: Passion&Prose

ISLAND VAR ET AV DE SISTE OMRÅDENE i verden som fikk fastboende befolkning, da særlig av nordmenn og keltere som oppdaget øya og bosatte seg der i vikingtida. De eldste islandske kildene omtaler svært mange innvandrere fra det nordlige Norge, det vil si fra middelalderens Hålogaland og Namdalen. Dette området har likevel vært oversett i tidligere historiske framstillinger, og det tradisjonelle synet er at det nesten bare var vestlendinger som reiste ut.

Landnåm fra nord har som siktemål å rette opp denne skjevheten. Det er nemlig ingen tvil om at folk fra nord spilte en vesentlig rolle i bygginga av det nye samfunnet på Island. I denne boka får leseren fortellinga om alle de 37 kjente familiene som reiste over fra dette området i «landnåmstida» (ca. 870–930 e.Kr.). De fleste var norrøne høvdinger og bønder, men noen hadde også samisk bakgrunn.
Boka kartlegger nøye hvilke steder utvandrerne kom fra, deres bakgrunn og hvor på Island de bosatte seg. Men hvorfor forlot alle disse menneskene heimstedene sine, og hva søkte de egentlig på Island? I forfatterens leting etter svar på disse spørsmålene, avdekkes mange dramatiske fortellinger.
Boka er rikt illustrert fra både Norge og Island.

Alf Ragnar Nielssen er tidligere professor i eldre tids historie ved Nord Universitet Bodø, han har også hatt bistilling som professor II ved Lofotr Vikingmuseum.

Beskrivelse

Hvem var det egentlig som utvandret til Island i vikingtida? Det tradisjonelle synet har vært at det nesten bare var vestlendinger som reiste til Island, et av de siste områdene i verden som fikk fastboende befolkning. Men de eldste islandske kildene omtaler svært mange innvandrere fra det nordlige Norge, det vil si middelalderens Hålogaland og Namdalen. Professor i historie ved Universitetet i Nordland (Bodø), Alf Ragnar Nielssen, forteller i denne boka om det nordlige innslaget i utvandringa og tar spesielt for seg 37 landnåmsfamilier som er omtalt i de gamle islandske kildene. Hvorfor forlot de heimstedene sine, og hva søkte de egentlig på Island?