Kvinnenes fred i Colombia

kr 299

Produktnummer: 9788281044906 Kategori:

Britt Schumann
Bokmål / heftet / 240 s / Orkana 2021
Design: DesignBaltic

Etter over femti års borgerkrig ble det i 2016 undertegnet en fredsavtale mellom geriljabevegelsen FARC og regjeringen i Colombia. Etter sterkt press fra colombianske kvinneorganisasjoner kom det etter hvert med kvinner i begge delegasjonene ved forhandlingsbordet. Forhandlingspartene oppnevnte en egen kjønnskommisjon, og en sterk likestillingsprofil gjennomsyret hele fredsavtalen. Denne likestillingsprofilen ble for sterk kost for konservative politikere og evangeliske kirkeledere. Disse førte en omfattende kampanje mot fredsavtalen, som så vidt ble forkastet i en folkeavstemning. En modifisert versjon ble godkjent av kongressen etter omfattende forhandlinger med opposisjonen, akkurat i tide til at president Juan Manuel Santos kunne motta Nobels fredspris i desember 2016.

Kvinnenes sterke innsats for freden i Colombia har fått lite medieomtale. I denne boka møter vi både kvinner som deltok i fredsforhandlingene, og kvinner som på ulike vis var ofre for konfliktene. De forteller selv hvilken betydning fredsavtalen har hatt for dem.

Eg har lese boka med stor interesse. For meg har Colombia vore eit namn i nyheitene. No veit eg mykje meir om landet. Om historia, om konfliktlinene, og kva fredsforhandlingane dreidde seg om. Kvinnenes rolle og situasjon var ein del av desse forhandlingane – det var nytt – men det fekk ikkje blest og merksemd i media.

Forfattaren grip tak i kvinnenes rolle i fredsforhandlingane, og fortel om dette, heilt konkret. Vi får møte nokre av dei kvinnene som har vore og er med i denne prosessen. Det var interessant og opplysande å møte dei – lese om deira liv og lagnad. Eg vonar boka vil bli lest og brukt.

Audgunn Oltedal, førstelektor OsloMet