Kvener, skogfinner, tornedalinger, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner. Onhan meitä vielä! Jo visst finnes vi!

kr 399

Produktnummer: 9788281044555 Kategori:

Bente Imerslund
Bokmål / innbundet / 358 s / Orkana 2021
Design: DesignBaltic

Boka bygger på Bente Imerslunds omfattende arbeid gjennom 20 år med finskbeslektede folk i nord og forteller om seks folkegrupper: kvener og skogfinner i Norge, skogfinner og tornedalinger i Sverige, karelere, vepsere og ingermanlandsfinner i Nordvest-Russland. Skogfinnene har mistet sitt finske språk og vepsernes språk blir vanskelig for de andre minoritetene, men ellers kan disse minoritetene kommunisere med hverandre på sine respektive morsmål.

Boka handler om disse folkegruppenes språk og kultur. Forfatteren har intervjuet et stort antall representanter for de seks folkegruppene, og de intervjuede forteller om forskjellige grader av assimilering inn i landets dominerende kultur. Siden 1990-tallet har de alle opplevd en sterk oppblomstring av egen finskrelatert kultur i sine respektive land.

Bente Imerslund har siden 1980-tallet publisert mange artikler om denne bokas tema. Hun har skrevet to bøker om kvenske navn i Nordreisa, den ene om stedsnavn, den andre om personnavn. Videre Ymmärrän!
(Jeg forstår!), et fem delers læreverk i finsk for nordmenn. I 2004 startet hun nettstedet finsk.no, som hun har drevet siden.