Klar til strid. Organisasjonsmessige perspektiver på Luftforsvarets kampflybidrag i Libya i 2011

kr 299

Produktnummer: 9788281043534 Kategorier: ,

Pål Fredriksen, Kjell H. Solbakk og Trygve J. Steiro (red.)
Bokmål/innbundet/214s/Orkana Akademisk 2020
Sats: DesignBaltic

Torsdag 17. mars 2011 vedtok Sikkerhetsrådet noe overraskende resolusjon 1973, som innebar en internasjonal operasjon i Libya for å beskytte sivilbefolkningen mot et mulig folkemord. På Stortinget var det bred politisk enighet om å støtte resolusjonen. Dette resulterte i at Norge deltok i operasjon Odyssey Dawn / Unified Protector med seks F-16 kampfly. Dette skulle vise seg å bli Norges mest offensive operasjon siden andre verdenskrig.

Totalt leverte de norske kampflyene 588 presisjonsbomber mot taktiske og strategiske mål i Libya. Denne boken retter søkelyset mot de organisasjonsmessige perspektivene ved Norges kampflybidrag. Hvorfor valgte Norge å bidra med nettopp F-16? Hva gjorde at norske kampfly ble brukt så omfattende i Libya-operasjonen, og hvilket folkerettslig grunnlag legitimerte offensive luftoperasjoner? I tillegg gir boken et unikt innblikk i kampflygernes motivasjon og opplevelse av krigen, og hvilke lærdommer kampflygerne bringer med seg ved innføringen av F-35 Lightning II, Luftforsvarets 5. generasjons kampfly.
Boken søker å gi leseren innsikt i de militærfaglige proses­- sene som foregår på ulike nivåer i Forsvaret og Luftforsvaret når Norge deltar i internasjonale luftoperasjoner.

Redaktørene Pål Fredriksen og Kjell H. Solbakk er tilknyttet Luftkrigsskolen, Forsvarets høgskole. Redaktør Trygve J. Steiro er tilknyttet NTNU.