Høvding, jarl, konge

kr 399

Produktnummer: 9788281043015 Kategorier: ,

Nord-Norges politiske historie i vikingtid
Ei annerledes fortelling
Tromsø Museums skrifter XXXVII
Håvard Dahl Bratrein
268s, innb. og gjennomillustrert.


Bla litt i boka her.

Beskrivelse

Samling av Norge til ett rike – skjedde det fra nord?
Høvding, jarl, konge er det første forsøk på å gi en samla selvstendig beskrivelse av Nord-Norges eldre historie. Hovedvekta er lagt på å forstå utviklinga av landsdelens politiske institusjoner og hvordan den indre utviklinga i landsdelen etter hvert førte til innlemmelse av Nord-Norge i den norske riksdannelsen. Det herskende synet, som stadig bygger på Snorres hypoteser, er at riket blei samla fra sør med slaget i Hafrsfjord i 872 som startpunkt.
I denne boka har hårfagreætta ingen plass i rikssamlingsprosessen. I stedet framsettes en konkurrerende hypotese om at riket blei samla fra nord, med basis i ei tidlig organisering av Hålogaland i et selvstendig jarlerike som seinere kom til å omfatte Midt-Norge.
Ei sterk drivkraft synes å være de krav som økt handel i vikingtida stilte til beskyttelse av handelsruter og handelssentra langs kysten. I dette bildet blei håløygjarlene, seinere kjent som ladejarlene, heilt sentrale. Dette førte til at Lade/Nidaros blei landets første politiske sentrum, en sentrumsfunksjon som fortsatte etter at hårfagreætta erstatta ladejarlene som riksstyrere.

Håvard Dahl Bratrein er cand.philol. fra Universitetet i Oslo 1970, med fagene historie, arkeologi og etnologi. Han arbeidde perioden 1971–2000 ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet som konservator/amanuensis, videre som professor og professor emeritus fram til 2017.


Bla litt i boka her.