Hils alle og si at jeg lever. Kommunistisk motstandsarbeid under andre verdenskrig

kr 299

Produktnummer: 9788281043404 Kategori:

Hilde Kristoffersen
Sats: DesignBaltic
160 s.
Orkana forlag 2019

Motstandsarbeid under andre verdenskrig var farlig og ble straffet hardt om tyskerne avslørte det. Likevel var det mange som arbeidet aktivt mot de tyske okkupantene. Gerd Henriksen var en av dem. Hun var kommunist og kurer og utførte mange dramatiske oppdrag. Hun etterlot seg en beretning fra motstandsarbeidet.
«Som kurer var jeg en liten skrue i det store apparatet som var satt i sving allerede 10. april 1940. Det falt naturlig for meg å oppsøke tyske, tsjekkiske og østeriske flyktninger, for å hjelpe dem til nye dekkadresser og få dem over grensen til Sverige.»
Faren til Gerd, Hans Moen, var også kommunist og aktiv i motstandsarbeidet. Han ble arrestert og satt tre år i tysk fangenskap. I fangenskap utvekslet han brev med sin kone, Andrea. Flere av brevene er gjengitt i boken, og slik følger vi livet i tysk fangenskap og hverdagen i det krigsrammede Norge.

Forfatter Hilde Kristoffersen er barnebarnet til Gerd Henriksen og oldebarnet til Hans og Andrea Moen. Familien fant brevene og Gerds dramatiske beretning i liten koffert som Gerd etterlot seg da hun døde.