Hele livet en vandrer i naturen

kr 399

Produktnummer: 9788281043305 Kategorier: ,

Henning Howlid Wærp
Design: DesignBaltic
Orkana 2018


Se link til boka her.
Se omtale i Dagbladet her.

Beskrivelse

Henning Howlid Wærp har skrevet den første boka som bruker økokritikken som innfallsvinkel til Knut Hamsuns forfatterskap, fra debuten med Sult (1890) til På gjengrodde stier (1949).

I dagens økologiske krise er det verdt å reflektere over
oppfatningen om at fremskritt er synonymt med teknologisk utvikling, økt konsum og materiell vekst. Kanskje må vi lete etter alternativer til dette og stille spørsmål ved hva det gode i livet er? Hvordan bør vårt forhold til natur og omgivelser være? Hamsun reflekterer over slike spørsmål i sine romaner.
Tittelen er hentet fra et svar Knut Hamsun ga til Illustrert biografisk leksikon i 1916 på spørsmålet: «Hvilke personer, institusjoner, begivenheter har hatt størst innflytelse på Deres utvikling og liv?» Hamsun svarer, etter å ha nevnt Bjørnson, Dostojevskij og andre russiske forfattere: «Hele livet en vandrer i naturen».

Henning Howlid Wærp er professor i nordisk litteraturvitenskap ved UiT – Norges arktiske universitet. Han har arbeidet to år ved universitetet i Groningen, Nederland, vært gjesteforsker ved Universitetet i Berkeley, California (2008–2009) og ved Columbia universitetet i New York (2013–2014). Wærp er lyrikkanmelder i Aftenposten. Han har skrevet og redigert flere bøker om norsk litteratur – i 2017 ga han ut Arktisk litteratur. Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde. Han har også skrevet skjønnlitteratur, to romaner og tre diktsamlinger, den siste, TIL ISKANTEN (dager og netter) kom i 2018.


Se link til boka her.
Se omtale i Dagbladet her.