Grenseliv

kr 299

Produktnummer: 9788281042360 Kategorier: ,

Arvid Viken og Bjarge Schwenke Fors (red.)
Norsk/ heftet/ 183s/ 2014
Design/omslagsdesign: Fresch/Creative

Boken Grenseliv gir nye, spennende og viktige innblikk i utviklingen i det norsk-russiske grenselandet, vel tjue år etter at grensen ble åpnet. Området har i liten grad vært gjenstand for offentlig oppmerksomhet i Norge. Siden Sovjetunionens fall har den norsk-russiske grensen på mange måter gått fra å være en barriere til å bli en bro. Men «russergrensen» er likevel stadig et markant skille, både i fysisk, sosial og kulturell forstand. Langs grensen finner man en spenning mellom åpenhet og lukkethet, integrasjon og eksklusjon, og innenfor disse spenningene utspiller grenselivet seg.

Forfatterne av bidragene i Grenseliv retter bikket mot den konkrete samfunnsutviklingen. Hvordan preget grensen folks daglige liv, språk, relasjoner, fortellinger og kulturutfoldelse? Disse spørsmålene belyses av forskere som enten arbeider spesielt med grensestudier eller som er særlig godt kjent med den norsk-russiske grenseregionen.