Från kust til kyst

kr 349

Produktnr: 9788281042704 Kategorier: ,

Redaktører: Bjørg Evjen og Marit Myrvoll
Norsk/svensk /Innb./Illustrert 256 sider
Design: DesignBaltic


Bla i boka her

Se omtale i Ságat her

Se 360-graders visning

Beskrivelse

Pitesamisk område utgjør et smalt og langstrakt geografisk felt øst-vest fra kysten ved Bottniska viken til kysten av Norskehavet. Tekstene i denne boka handler om interessante møter i tid og rom, historiske møter, men også språkmøter og identitet i dette landskapet. Boka gir mye ny og interessant kunnskap om pitesamiske forhold.

Den pitesamiske befolkningen har opp gjennom tidene blitt kalt skogssamer, reindriftssamer, sjøsamer og markesamer, mange med sterk tilknytning til grensefjellene, som i denne joiken:

Ja de bu?iime be dan Lunusii
de gul dan jal’ga Lunusii
dana jal’ga
jah de ieloh daidne ja
?åkkånin gådeh de bär
tät’ta vui’dnu-laggoi daid

Och så kom vi till Lønsdalen
till denna flacka Lønsdal
Och så fick hjordarna vara där
och kåtorna låg här tätt intill
varandra
(Grundström och Väisänen 1958:14)

Forskerne som har bidratt i denne boka, samer som ikke-samer, kommer fra flere fagfelt innenfor samfunnsfagene og humaniora, fra Norge og Sverige. Kapitlene utfyller hverandre, og hver enkelt tekst er dypdykk i utvalgte temaer fra området. Til sammen gir dette et omfattende bilde av det pitesamiske området.

Begge redaktørene er født og oppvokst i pitesamisk område. Bjørg Evjen er oppvokst i Sulitjelma, er historiker, professor dr. art, emeritus, og har ledet prosjektet «Áhpegáttest áhpegáddáj – Från kust til kyst». Marit Myrvoll er oppvokst i Bodø, er sosialantropolog (PhD) og museumsleder ved Várdobáiki samisk senter.


Bla i boka her

Se omtale i Ságat her

Se 360-graders visning