Fisken og folket

kr 349

Produktnummer: 9788281042889 Kategori:

Audun Iversen (red.)
Omslagsdesign: DesignBaltic

Bokmål/ innbundet/ 312 s./ 2016


Se en smakebit av boka her.

Beskrivelse

Fisken er en felles ressurs. Fiskerinæringen er en av våre eldste næringer. Fisken har vært eksportvare i over 1000 år. Fisken har sørget for arbeid og slit. Fisken har sørget for mat og velferd.

Fiskerinæringen er fortsatt en næring i endring, og den har blitt en mer moden næring: subsidiefri, eksportrettet og teknologisk avansert. Men betyr dette også færre fiskere, færre ansatte i industrien og færre bosatte i de typiske fiskerikommunene? Med fiskeriformuene på færre hender, og færre hender i arbeid, er det mange som stiller spørsmål ved legitimiteten i dagens fiskeripolitikk.

I denne boken har vi ønsket å skissere de store linjene i fiskerinæringens utvikling, men samtidig dykke langt nok ned i både torskenæringen og politikken til å forstå både hvordan næringen og kystsamfunnene formes. Tittelen Fisken og folket spiller på nettopp denne sammenhengen mellom utviklingen i næringen, fiskeripolitikken og utviklingen i befolkning og sysselsetting.

Som samfunnsfundament står torsken i en særstilling. Torsken er økonomisk sett det viktigste fiskeslaget i norsk villfisknæring, og det er det fiskeslaget som bidrar mest til verdiskaping på land. Men blir torsken, eller fisken generelt, tillagt en større rolle enn den kan fylle? Er det mulig å drive en moderne, globalt konkurransedyktig matvareindustri i Norge, med norsk lønns- og kostnadsnivå, og samtidig være en garantist for sysselsetting og bosetting langs hele kysten?

«Skuld Torsken oss feyle, hvad havde vi da», spurte Petter Dass. Det var egentlig veldig godt spurt.


Se en smakebit av boka her
Les Henning Røeds omtale av boka her.