«En Trængslernes Historie». En antologi om museumsmannen og historikeren Yngvar Nielsen

kr 349

Produktnummer: 9788281043992 Kategorier: ,

Camilla Ruud og Gro Ween (red.)
Bokmål/innbundet/272s/Orkana Akademisk 2019
Design/omslagsdesign: DesignBaltic

Yngvar Nielsen var en sentral og omstridt figur i norsk kulturvitenskap og politikk fra 1870-tallet og frem til sin død i 1916. Han var utdannet historiker, og ble professor i etnografi og geografi. I nesten 40 år var han bestyrer ved Etnografisk Museum ved universitetet i hovedstaden. Han var også en viktig figur i etableringen av Den Norske Turistforening, Det norske Geografiske Selskab og Norsk Folkemuseum.
Kulturvitenskapenes samfunnsformende kraft er et overordnet tema for denne boken. Yngvar Nielsen bedrev strategisk historieskriving, og han ordnet det norske folk og andre folkeslag hierarkisk. Han kartla naturen som industri- og turistlandskap, og han etablerte kulturhistoriske og etnografiske samlinger.
Bokens forfattere tar utgangspunkt i ulike deler av Nielsens mangfoldige og ofte kontroversielle akademiske verk. Hans tilsynelatende fragmenterte virksomhet har sine sammenhenger, og disse blir utforsket i boken.

Camilla Ruud er kulturhistoriker og museolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo.
Gro Ween er antropolog og førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.