Bedre kommunikasjon!

kr 199

Produktnummer: 9788299639378 Kategori:

Trygve Steiro

Denne bokens mantra er lytting og samarbeidsorientering i Sokrates sin ånd. Kommunikasjon er det viktigste verktøyet for menneskelig samhandling og utvikling. Boken er laget for ledere, konsulenter, helsepersonell, forskere, lærere og andre som jobber med mennesker. Her er kommunikasjon svært viktig for å lykkes. Boken inneholder praktiske metoder og teknikker for å bli bedre til å kommunisere på jobb og ellers i hverdagen. Istedenfor omfattende teoribeskrivelser benyttes konkrete eksempler og erfaringer. Den er derfor lettlest, og formidlingen bygger på moderne pedagogiske virkemidler for å fremme aktiv læring. Kommunikasjon kan sees på som en ferdighet som stadig kan forbedres gjennom erfaring og gjennom å utvikle et større repertoar. Å beherske flere ferdigheter er viktig da det å arbeide med mennesker krever fleksibilitet og tilpasning. Lytting er like viktig som formidling i menneskelig samhandling.

Forfatteren, Trygve Steiro, er rådgiver i Trondheim kommune. Han jobber med kommunikasjon, organisasjonsutvikling, prosessledelse og ledelsesutvikling. Tidligere har han jobbet i Statens vegvesen og i SINTEF. Av utdannelse har han hovedfag i psykologi fra NTNU i Trondheim. Han har skrevet en rekke artikler til tidsskrift og internasjonale konferanser, og han er en drivende foreleser og kursholder innen fagfeltet.