Barentsregionens tilblivelse – en studie av regionale initiativ

Produktnummer: 9788281042223 Kategorier: ,

Lena Ingilæ Landsem
Bokmål/heftet/ 124 s/2013
Illustrert
Design/omslagsdesign InPrint Latvia

Beskrivelse

Oppløsningen av Sovjetunionen og slutten på den kalde krigen, åpnet for nye muligheter og var en forutsetning for at Barentsregionen kunne etableres i 1993. Men var dette nok? Kunne Barentsregionen oppstå utelukkende på bakgrunn av en sentralt fattet beslutning ? eller hadde viljen og samfunnsengasjementet i lokalsamfunnene også en betydning for regiondannelsen?

Denne boka viser hvordan regionale aktører ivret for samhandling på tvers av den norsk-russiske grensen perioden 1976?1993. Grasrota kjente godt til hindringene som lå i veien for en positiv utvikling, en kunnskap nasjonale myndigheter dro nytte av i konstruering av den transnasjonale Barentsregionen.