0

Ragnhild Sandøy

Ragnhild Sandøy (f.1953) er født i Finnmark, oppvokst i Nordland og bor i Tromsø, ytterst i Balsfjorden. Hennes skribentvirksomhet har gjennom bøker, rapporter og en rekke artikler og kronikker i [...]

0

Per Posti

Per Posti er født i Tromsø i 1947. Etter lærerskole og videreutdanning arbeidet han i grunnskolen i sju år og ved formidlingsavdelingen, Tromsø Museum i 22 år. Han har hovedfag i kunstvitenskap [...]