0

Oddrun Sæter

Oddrun Sæter (f. 1950) er professor emerita ved Institutt for estetiske fag, OsloMet. Blant Sæters forskningsområder finner vi blant annet byplanlegging og urbanitet, stedsutvikling og [...]

0

Bente Imerslund

Bente Imerslund er bosatt i Hokksund, og har 47 år bak seg i Nord-Norge. Hun har skrevet to bøker om kvenske navn i Nordreisa, den ene om stedsnavn, den andre om personnavn, videre Ymmärrän! (Jeg [...]

0

Eli Johanne Ellingsve

Eli Johanne Ellingsve (f. 1952) har studert språk og historie (dr.art. 1999), og vært tilknyttet universitetene i Oslo, Bergen og Trondheim, og har jobbet i videregående skole og som redaktør i [...]