0

Anne-Lise Thoresen

Anne-Lise Thoresen (f. 1955) er jordmor og ansatt som førstelektor ved masterprogrammet i jordmorfag, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Hennes [...]

0

Bente Norbye

Bente Norbye (f. 1959) er intensivsykepleier og ansatt som dosent i helsefag ved desentralisert sykepleierutdanning, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet. Norbye er [...]

0

Guri Midtgard

Guri Midtgard (født i 1956) har lang erfaring som helsesykepleier i Tromsø kommune. Hun har også jobbet som sykepleier ved barneavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Hennes erfaring [...]