0

Anka Ryall

Anka Ryall er litteraturviter og professor emerita i humanistisk kjønnsforskning ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT Norges arktiske universitetet. Hun utgir Polare kvinner. Norsk [...]