Vårt lille land – små samfunn, store utfordringer

kr 349

Produktnr: 9788281043381 Kategorier: ,

Berit Skorstad, Elisabeth Pettersen og Gjermund Wollan (red.)

Forsideillustrasjon: Reidun Follesø
Omslag: DesignBaltic
Sats: DesignBaltic

Innb., 350 s
Orkana Akademisk 2018

Denne boka gir innblikk i historier om hvordan norske lokalsamfunn møter en verden i stadig raskere endring. Bokas mangfoldige bidrag er hver for seg unike fortellinger og analyser, men samtidig illustrasjoner på stedsovergripende globale fenomen. De 14 kapitlene analyserer deler av vårt lille land i et nedenfra og opp-perspektiv. Samtidig viser de sammenhengen mellom det som skjer lokalt og globale trender.

Tematisk spenner boka vidt – her omhandles blant annet emner tilknyttet lokale entreprenører, velferdssamfunn under press, samisk ungdom i byen, internasjonalisering av utdanning, gruvedrift i nord, oppdrettsnæringens betydning og hvordan ungdom oppfatter hjemsted og egen sikkerhet. Den røde tråden som binder boka sammen, er det lokale perspektivet.

Boka er forfattet av forskere ved Nord universitet som tilhører faggruppa for forskning på miljø, internasjonale relasjoner, nordområdene og samfunnssikkerhet (MINS). Forfatterne har skrevet sine kapitler ut fra faginteresser og aktuelle forskningsoppdrag. Boka speiler forskningen ved faggruppa MINS og viser hvordan Nord universitets forskning er relevant for landsdelen.
Redaktørene for boka er sosiolog Berit Skorstad, statsviter Elisabeth Pettersen og geograf Gjermund Wollan. Boka er gitt ut med støtte fra Nord universitet.