Tvangsevakueringa. Finnmark og Nord-Troms 1944 – bakgrunn, gjennomføring og overleving

kr 399

Produktnummer: 9788281044425 Kategorier: ,

Ingunn Elstad
Bokmål/544s/Orkana Akademisk 2020
Sats: DesignBaltic

Korfor gav Hitler befaling om at heile befolkninga skulle bort frå Nord-Troms og Finnmark, barnefamiliar, gamle og sjuke? Korleis vart det gjennomført, og korleis klarte befolkninga seg gjennom transportane og transittane? Boka er ei inngåande og spennande historisk framstilling, som bygger på norske, tyske og britiske arkivkjelder og lokale historier, kjem med nye funn og kastar lys over lite kjente sider ved historia.

Ingunn Elstad er professor emerita ved Universitetet i Tromsø, UiT Noregs arktiske universitet.