Storspion, dobbeltagent eller svindler? Historien om Karl-Heinz Krämer og hans spionnettverk under andre verdenskrig

kr 399

Produktnummer: 9788281043763 Kategorier: ,

Tore Pryser
Bokmål / innbundet / 262 s / Orkana Akademisk 2020
Sats: DesignBaltic

Storspionen Karl-Heinz Krämer styrte et omfattende spionnettverk fra Stockholm i åra 1942-45, et nettverk med forgreininger til flere europeiske land. Boka belyser særlig forholdene i Sverige, hvor mange lands hemmelige tjenester opererte, og som var Krämers hovedbase som spion for Tyskland. Et kritisk søkelys rettes mot svensker som samarbeidet med tyskerne, blant annet en svensk diplomats rolle i Norge i 1940 og senere i Spania.

Var Krämer også dobbeltagent? Hans rolle i krigens sluttfase da han samarbeidet med Jens Chr. Hauges mann i Stockholm, Arvid Brodersen, undersøkes også. Vi følger Krämers historie til han endte som skipsreder i Hamburg i 1960-åra.

Tore Pryser (f. 1945) er professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet. Han har arbeidet mest med norsk historie fra 1800-tallet, arbeiderbevegelsens historie og andre verdenskrig. Spesielt har han interessert seg for hemmelige tjenester under krigen og har skrevet en rekke bøker og artikler om dette. Den viktigste er Tyske hemmelige tjenester i Norden (utgitt 2012).