Sosialfaglige utfordringer på nye arenaer ? stemmer fra nord

kr 286

Produktnummer: 9788281042353 Kategorier: ,

Bente Puntervold Bø, Nina Hermansen og Oddbjørn Stenberg (red.)
Innbundet
240  sider
Orkana Akademisk, 2013

Les anmeldelse av boka her.

Beskrivelse

Forfatterne har i denne boken ønsket å gi en stemme til grupper som ikke tidligere her kommer til orde: Jenter med voldserfaring, reindriftsutøvere i møte med Nav-systemet, samiske kvinners fødselserfaringer og rusbrukeres egne diskusjoner om rusbruk. De har videre ønsket å vise hvilke nye metodiske utfordringer sosialarbeidere møter når yrkesutøvelsen skjer på nye arenaer: når barnevernspedagoger ansettes i grunnskolen, når lokalsamfunnet må forholde seg til overgrepssaker, når barnevernarbeidet overfor samiske barn skal kvalitetssikres, og når saksbehandlere i Nav skal forvalte rettsregler med stor skjønnsmargin. I boken presenteres også en ny metode i barnevernet som gir ungdom større innflytelse i egen sak samt at det settes søkelys på samarbeidet mellom PP-tjenesten og skolen.

Les anmeldelse av boka her.