Samisk fortid i Lofoten

kr 349

Produktnummer: 9788281044920 Kategorier: , ,

Alf Ragnar Nielssen
Bokmål / innbundet / 228 s / Orkana 2022
Design: deTuria Design

«De ulike sporene etter samene i Lofoten inkluderer ( … ) jegere/fangstfolk, fra den aller eldste tida, fast bosatte sjøsamer med jordbruk og fiske fra middelalderen av, tilreisende samiske fiskere gjennom mange hundreår, og reindriftssamer.»

Har samene vært en del av befolkninga i Lofoten? Stilles spørsmålet til en lofoting, eller til en hvilken som helst nordmann, vil svaret oftest bli nei. Men går vi et hundreår eller flere bakover i tid, var Lofoten faktisk en integrert del av sameland, med både sjøsamer og reindriftsnæring.

I denne boka løftes Lofotens samiske historie fram på en samlet og oversiktlig måte for første gang.

Forfatteren har benyttet en flerfaglig tilnærming, med skriftlige kilder, arkeologi, stedsnavn og muntlig tradisjon som de fire byggesteinene.

Boka representerer et nytt bidrag til helhetsforståelsen av samisk historie i nordnorsk, norsk og nordisk sammenheng.

Forfatter Alf Ragnar Nielssen (f. 1951 i Vestvågøy) har vært førstekonservator ved Museum Nord og professor i historie ved Nord universitet. Han har lang erfaring med forskning og undervisning i samisk historie.