Raid mot Norge. Commandoraidene i 1941

kr 449

Produktnummer: 9788281045958 Kategorier: ,

Geirr H. Haarr
Bokmål / innbundet / 432 s / Orkana 2024
Design: DesignBaltic

Raid mot Norge – Commandoraidene i 1941 forteller historien om de britisk-norske raidene mot kysten av Nord- og Midt-Norge i 1941 – her er både Lofot-raidene, Øksfjord-raidet og raidet mot Måløy bredt beskrevet. Boken bygger hovedsakelig på primærkilder fra norske, britiske og tyske arkiv samt førstehåndsberetninger fra de som var med på hendelsene, funnet i lokale samlinger, memoarer og privatarkiv.

Her får leseren vite hvorfor raidene ble gjennomført, hva som skjedde, og hvilke represalier og arrestasjoner operasjonene førte til. Forfatteren redegjør for politiske, militære og samfunnsmessige konsekvenser, og han beskriver raidenes betydning for den videre motstandskampen.

Geirr H. Haarr har skrevet flere bøker, både på engelsk og norsk, om marinehistorie under den andre verdenskrig. Han har fokusert spesielt på det tyske angrepet på Norge i 1940 og første del av okkupasjonshistorien.