OA: Vårt lille land – små samfunn, store utfordringer

Produktnummer: 9788281045019 Kategori:

Berit Skorstad, Elisabeth Pettersen og Gjermund Wollan (red.)
Forsideillustrasjon: Reidun Follesø
Omslag: DesignBaltic
Sats: DesignBaltic
Orkana Akademisk 2018

Vårt lille land – små samfunn, store utfordringer (e-bok)

Vårt lille land – små samfunn, store utfordringer (PDF)

Gjermund Wollan, Elisabeth Pettersen og Berit Skorstad

Kapittel 1: Små samfunn, store utfordringer – en introduksjon

Gjermund Wollan

Kapittel 2: Steder i transformasjon – mot en ny verdibasert stedstilknytning?

Astri Dankertsen

Kapittel 3: Samisk ungdom og norske byer – kulturer i endring

Anne Wally Ryan

Kapittel 4: Mitt hjemsted før og nå – om kroppslig interaksjon med omgivelsene og betydning av hjemsted

Nikolai Holm og Elisabeth Pettersen

Kapittel 5: Nærhet og distanse – en studie av Bodø-ungdoms oppfatning av sikkerhet og sikkerhetsutfordringer

Sander Goes og Berit Skorstad

Kapittel 6: Bærekraftig mineralutvinning i Nord-Norge: visjon eller realitet?

Masudur Rahman og Berit Skorstad

Kapittel 7: Tillit og bærekraft i velferdsstaten – en fortelling om Norge

Berit Skorstad og Ine Bjørgvik

Kapittel 8: Edel vilje eller rene handlinger? – en miljøinstitusjon blir til

Håkan T. Sandersen

Kapittel 9: Langsomt ble kysten vår egen

Ivar Svare Holand og Hans Wilhelm Thorsen

Kapittel 10: Hva vil vi bruke sjøen til? Om planlegging som verktøy i kystsonen

Liv Toril Pettersen

Kapittel 11: Fra familiebedrifter til konsern – rammebetingelser og strategier for oppdrettsbedrifter

Marit Sundet

Kapittel 12: Internasjonaliseringens utvendighet. – Noen utfordringer ved internasjonalisering av høyere utdanning

Eivind Karlsen

Kapittel 13: Russiske studenter i Norge

Geir Olav Knappe

Kapittel 14: Verdensmester på egen region? Den tredje oppgaven