OA: Ergoterapi – mangfold og muligheter

Kategori:

Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad og Rita Jentoft (red.)
Design/omslagsdesign: Reibo

DOI: https://doi.org/10.33673/OOA20193

I 2015 fyller ergoterapeututdanningen ved UiT Norges arktiske universitet 25 år. I denne boken belyser et knippe ergoterapeuter ulike aspekter ved utdanning og fagutøvelse i en helsetjeneste i endring.

Det blir stilt nye og høye krav til helsefaglige profesjonsutøvere. De skal ha digital kompetanse, være fleksible, ha evne til å levere kunnskapsbaserte tjenester og til å innta en innovativ og dynamisk holdning til egen rolle og yrkesutøvelse. Denne boken viser hvilke virkemidler og verktøy ergoterapeuter har for å legge til rette for å utdanne kreative og kompetente fagutøvere som skal kunne tilfredsstille de nye kravene og kunne håndtere endringer i samfunnet. I boken belyses ulike perspektiver og pedagogiske metoder for å vise sentrale forhold i ergoterapistudentenes lærings- og danningsprosess. Videre fremheves ergoterapifagets mangfold og muligheter i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Redaktører er Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad og Rita Jentoft, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Ergoterapi – mangfold og muligheter (PDF)

Kapittel 1

Innledning. Av Cathrine Arntzen Astrid Gramstad og Rita Jentoft

Kapittel 2

Etablering av ergoterapeututdanning i Nord-Norge. Av Gunn Nilsskog og Rita Jentoft

Kapittel 3

En teoretisk refleksjon over å være fasilitator i ergoterapistudentenes. Av Cathrine Arntzen

Kapittel 4

Utvikling av ergoterapifaglig kompetanse og identitet i praksis. Av Astrid Vekve Nymo

Kapittel 5

Kreativt verksted – en læringsarena for utforskning av terapeutisk kompetanse. Av Rita Jentoft og Vår Mathisen

Kapittel 6

Nytt på nett – anatomi for ergoterapeutstudenter. Av Ragnhild Nilsen og Gunn Nilsskog

Chapter 7

Twenty-first century occupational therapy. Jennifer Creek

Chapter 8

Agents for change. Iris Helén Nikolaisen

Kapittel 9

Meiningsomgrep i helsetenestene. Av Astrid Gramstad

Kapittel 10

Koordinatorordning med kontinuitet som mål. Av Audhild Høyem

Kapittel 11

På jobb er jeg helt normal. Av Margrete Selseng og Nils Henriksen

Kapittel 12

Forfatterne

Ergoterapi – mangfold og muligheter (E-BOK)

Ergoterapi – mangfold og muligheter