OA: Allmennings­ressurser i nord – fellesskap og grunnrente

Produktnummer: 9788281045484 Kategorier: ,

Ragnar E. Nilsen, Ottar Brox, Einar Eythorsson og Svein Jentoft (red.)
Bokmål / 338 s / Orkana Akademisk 2023
Design: DesignBaltic

Allmenningsressurser på land og hav utgjør enorme verdier som tilhører fellesskapet. Brennbare politiske motsetninger i Norge handler svært ofte om hvordan naturressurser skal brukes og forvaltes, og om hvordan grunnrenten fra dem skal fordeles. I Nord-Norge er motsetningene sterkere enn på lenge – mellom vindkraftutbygging og samisk reindrift, mellom kystfiske og privatisering av fiskeressurser, og i noen tilfeller mellom reiselivsaktører og lokalsamfunn. Institusjoner som i forrige århundre ble etablert for å forvalte allmenningsressurser med sikte på utjevning og folkelig innflytelse er under press fra privatiseringspolitikk som fører grunnrenten ut av det lokale fellesskapet.
I Allmenningsressurser i nord – fellesskap og grunnrente løftes ulike sider av tematikken fram i klare ordelag av forfattere med lang forskningserfaring på feltet. Boken er et bidrag til en nyansert fagdebatt så vel som til en opplyst samfunnsdebatt.

Allmenningsressurser i nord (EPUB)

Allmenningsressurser i nord (PDF)

Forord: ALLMENNINGER I NORD – FELLESSKAP OG GRUNNRENTE

Ragnar Elias Nilsen, Ottar Brox, Einar Eythorsson og Svein Jentoft

Kapittel 1: Innledning: Forvaltning av felles naturressurser

Ottar Brox

Kapittel 2: Slik blir kystfolkets allmenning privatisert

Svein Jentoft

Kapittel 3: Fiskeripolitikkens premisstrømmer

Torbjørn Trondsen og Peter Thomas Ørebech

Kapittel 4: «Plikttorsken» som forsvant – kommer den tilbake?

Ola Flåten, Eirik Eriksen Heen og Knut Heen

Kapittel 5: Overskudd og ressursrente – mer for Nord-Norge?

Svein Jentoft og Siri Ulfsdatter Søreng

Kapittel 6: Fjordfiskenemndas betydning for samiske fiskerier

Einar Eyþórsson

Kapittel 7: Omsettelige kvoter og sosial kapital

Johan Klemet Hætta Kalstad og Jan Åge Riseth

Kapittel 8: Moderne pastoral reindrift i stabilitet

Arvid Viken

Kapittel 9: Turisme, naturressurser og grunnrenteskatt

Arvid Viken

Kapittel 10: Nordkapp – superprofitt og lokalt sinne

Laura Tolnov Clausen og Jørn Cruickshank

Kapittel 11: Allmenningen i forandring. Norsk vannkraft mellom lokale hensyn og globale utfordringer

Ragnar Elias Nilsen

Kapittel 12: Industrialisering på naturressurser – vannkraft og petroleum

Ottar Brox

Kapittel 13: Hvordan skaper vi større økonomiske ulikheter?

Forfatterpresentasjon Allmenningsressurser i nord